מעכב בעירה

עטיפת כיווץ מעכב בעירה מכילה תוספים ייעודיים אשר יכבו את הניילון תוך שניות 4 מיום הסרת מקור הצתה. כל אריזת הכווץ של מעכב בעירה עומדת או עולה על מפרטי NFPA 701. מכיל מעכבי UV לשימוש ארוך טווח.

ניתן להשיג באטום לבן רק בעובי 7, 9 או 12.

מציג את כל התוצאות

מציג את כל התוצאות