לכווץ אריזה לפי רוחב

12 רגל. גלישת לכווץ רחבה

14 רגל. גלישת לכווץ רחבה

16 רגל. גלישת לכווץ רחבה

17 רגל. גלישת לכווץ רחבה

18 רגל. גלישת לכווץ רחבה

20 רגל. גלישת לכווץ רחבה

22 רגל. גלישת לכווץ רחבה

24 רגל. גלישת לכווץ רחבה

26 רגל. גלישת לכווץ רחבה

28 רגל. גלישת לכווץ רחבה

30 רגל. גלישת לכווץ רחבה

32 רגל. גלישת לכווץ רחבה

36 רגל. גלישת לכווץ רחבה

40 רגל. גלישת לכווץ רחבה

50 רגל. גלישת לכווץ רחבה

60 רגל. גלישת לכווץ רחבה